Styrelsen

Ordförande

SVERAK ärenden och motioner

Lena Björkander

Vice ordförande

Johan Remmert (RAG)

Nätvägen 23
148 35 Ösmo

Kassör

Klubbens ekonomi, medlemsavgifter

Mira Lundbeck (BEN)

Medlemsansvarig/ledamot

Medlemsfrågor, medlemsaktiviteter, ändringar av medlemsuppgifter som adress, telefon eller e-post

Jill Back (SIA, OSH)

Avelssekreterare

Stambokföring av kull & stöd för digital stambokföring, Ansökan om stamtavlor, stamnamn, huskattbevis och Intyg under registrering (kattkull)

Thomas Snällström (MCO)

Långskata 34
AX-22610 Lemland, Åland

Intern- & utställningssekreterare

Utställningsinbjudningar och övriga frågor om utställning, titeltagningar

Åsa Remmert Sparre (RAG)

Nätvägen 23
148 35 Ösmo

Ledamot

Anette Nordsjö

Suppleant

Elisabeth Kontner


Övriga funktionärer

Internrevisor

Cia borg

Webmaster

Isa Molinder

Valberedning

Vakant

Ålandsrepresentant

Mira Lundbeck (BEN)