Om avel & uppfördning

Du kan stambokföra din kull online direkt hos SVERAK eller via mail till klubbens avelssekreterare. För att stambokföra via mail skickar du blankett, intyg och kopia på inbetalningen till Thomas Snällström (avel@stockholmskattklubb.se)

Avgiften inbetalas på SVERAKs BG 630-2962
Aktuella priser hittar du på SVERAKS hemsida.

Läs mer utförligt under Uppfödning!

Hur en stambokföring går till

Sedan våren 2021 är det möjligt att stambokföra sin kull direkt online i tjänsten "Mina Katter". För att kunna använda stambokföring online, krävs att du
– kan logga in på "Mina Katter" med svenskt mobilt BankID
– att honan har alla sina nödvändig avelsintyg uppladdade (eller sparade sedan tidigare) och att de är godkända
– att ägaren till avelshanen har svenskt mobilt BankID för att denne ska kunna godkänna stambokföringen av din kull

Stambokföring via blankett

Om du inte har möjlighet att stambokföra via "Mina Katter" kan du även göra det per mail.

Aktuella blanketter finns på SVERAKs blankettsida. Dessa ska fyllas i med kattungarnas namn, färgnummer och din fullständiga adress. Samtliga original (ta gärna kopior för din egen skull) kan sedan scannas in eller fotograferas och skickas med e-post tillsammans med följande dokument:

  • Kvittokopia på inbetalningen som du har gjort till SVERAK
  • Om hankatten och/eller honkatten används första gången i avel måste navelbråcksfrihetsintyg och ID-intyg bifogas. Navelbråcksintyg gäller alltså både för hane och hona första gången de används i avel.
  • Om hankatten används första gången i avel gäller även att testikelstatus-intyg ska skickas med.
  • Hälsointyg kan med fördel laddas upp direkt i "Mina Katter". Har du ett godkänt intyg i "Mina katter" behövs det inte skickas med i din ansökan.

Skicka din stambokföring till avel@stockholmskattklubb.se

 

Vi ber er att i största möjliga mån göra era stambokföringar direkt i "Mina katter" eller via mail.

Om du inte har möjlighet att skicka digitalt, kan ansökan med vanlig snigelpost innehållande samma material skickas till:

Thomas Snällström
Långskata 34
AX-22610 Lemland, Åland

OBS: Stambokföringar skickade med snigelpost har längre hanteringstid än de skickade per mail.

Import/Export av katt

Är din katt stambokförd i ett annat svenskt förbund eller är importerad med stamtavla från ett annat land? För att katten ska kunna användas i avel och utställning krävs en så kallad "överföring". Detta sker direkt till SVERAK och aktuell information om kostnad, blanketter och tillvägagångssätt finns att läsa på förbundets webbsida.

Kontakta SVERAKs kansli direkt på tel: 033-10 15 65 eller epost (sverak@sverak.se)
Ytterligare information finns på www.sverak.se

Stamnamn

Från och med din andra kull måste du som uppfödare ha ett godkänt stamnamn. Sedan den 1 januari 2022 ska sökande och ev. medsökande av stamnamn ha erlagt godkänt kunskapstest.

Skicka ansökan om stamnamn med tillhörande kvitto till avel@stockholmskattklubb.se

SVERAKs kansli skickar sedan ett kunskapstest via e-post. Du har 30 dagar på dig att skriva godkänt. Testet kan endast ske digitalt. Efter att test godkänts påbörjas behandlingen och när stamnamnet godkänts skickas beviset per post.

Observera att stamnamnsansökan har en behandlingstid på flera veckor. Detta då det måste godkännas av både SVERAK och FIFe, som bland annat kontrollerar att namnet inte är upptaget eller för snarlikt ett existerande stamnamn. Det är därför viktigt att du ansöker om stamnamn i god tid för att kunna stambokföra din kull. Du kan se om ett stamnamn redan finns registrerat genom att söka på namnet i FIFe:s databas.

Om du inte har möjlighet att skicka digitalt, kan ansökan med vanlig snigelpost innehållande samma material skickas till:

Thomas Snällström
Långskata 34
AX-22610 Lemland, Åland

Huskattsbevis

Blankett till huskattsbevis hittar du här

Ansökan skickas med fördel på mail, bifoga då blanketter samt kvittokopia på SVERAK-inbetalningen med e-post till avel@stockholmskattklubb.se

Om du inte har möjlighet att skicka digitalt, kan ansökan med vanlig snigelpost innehållande samma material skickas till:

Thomas Snällström
Långskata 34
AX-22610 Lemland, Åland