Planerade kullar

Har du en kull på gång? Mejla information och gärna bild till webmaster (isa.molinder@gmail.com)

Inkludera
- Far & mor (gärna med bild på en eller båda)
- när kullen förväntas födas
- kontaktuppgifter till dig med en eventuell länk till mer info, t.ex. din uppfödningshemsida/Facebook
- En annonsrubrik (frivilligt)
- En liten inläggstext (frivilligt)

Glöm inte att meddela när kullen är född eller andra ändringar. Annonsen tas bort efter ca 2 månader om inget annat meddelas.

Burmilla

Mor: SE*Miss World’s Xàbia, svart silver shaded
Far: Trollvindens Skye, brunmaskad silver shaded

Bilden är på mamman.
Kullen väntas i början på februari.

 

Mer info: www.guzie.se

kontaktperson

Sandra Magnusson
burmilla@guzie.se
070 393 64 18