Klubbens historia

Klubben bildades 1946 av Iris Königsson och Irma Tingvall. Detta betyder att Stockholms Kattklubb (SK) är Sveriges äldsta kattklubb. Klubben hette då Svenska Kattklubben. Numera har vi sällskap av ett 50-tal andra kattklubbar i vårt riksförbund SVERAK (Sveriges Kattklubbars Riksförbund). SVERAK ingår i sin tur i FIFe (Féderation Internationale Féline) som fritt översatt från franska betyder "Internationella Kattförbundet".

FIFe är en sammanslutning av riksförbund från ett 20-tal nationer. De flesta riksförbunden är europeiska, men också Malaysia, Brasilien, Singapore och Mexico är representerade.

FIFe samarbetar med GCCF som är Storbritanniens riksförbund och med andra världsförbund som CFATICAACF och WCF. Dessa är rikstäckande förbund i USA och övriga världen. Att vi tillhör SVERAK innebär att vi följer deras stadgar och regler (automatiskt följer vi även FIFe's regler) när det gäller utställningar, avel och allmän katthållning.

Klubben har idag ca 500 medlemmar och de flesta raser finns representerade. Vi har en del övriga aktiviteter för våra medlemmar som t.ex. föreläsningar, kurser m.m. SK har även 1 - 2 årliga utställningar.

2016 firade klubben sitt 70-års jubileum. Vill du se på bilder därifrån, så kan du klicka på denna länk.