Stockholms Kattklubb

Välkommen till Sveriges äldsta och modernaste kattklubb!

ANGÅENDE REVIDERAT FODERVÄRDSAVTAL

SVERAKs Arbetsgrupp har nu tagit fram ett utkast till reviderat fodervärdsavtal och ber nu samtliga klubbar och enskilda medlemmar att inkomma med synpunkter på detta utkast till reviderat fodervärdsavtal.

Inkomna synpunkter från er medlemmar, skall vara Stockholms Kattklubb tillhanda senast den 5 december 2019

Här hittar du REMISSEN

Dina synpunkter mejlar du till: Stockholms.kattklubb@gmail.com