Stockholms Kattklubb

Välkommen till Sveriges äldsta och modernaste kattklubb!

AVEL & UPPFÖDNING

Vi rekommenderar att läsa Sveraks sidor om uppfödning först av allt. Där finns all viktig information att läsa för dig som är uppfödare.

Avel och uppfödning:

Ansökan om stamnamn eller registrera kattungar görs på Sveraks blanketter nr 1010 och 1001, aktuella versioner finns att hämta på SVERAKs blankettsida
Gå in på SVERAKs sida och läs viktig information angående stamnamn.
Gå in på SVERAKs sida och läs viktig information angående registrering av kull/kattungar.

Avgifter inbetalas på SVERAKs BG 630-2962

Stamnamn & Huskattsbevis: (Blankett till huskattsbevis hittar du här)
Ansökan skickas med fördel på mail, bifoga då blanketter samt kvittokopia på SVERAK-inbetalningen med e-post till:

sk.viceordforande@gmail.com

Om du inte har möjlighet att skicka digitalt, går det att ansöka med vanlig snigelpost. Skicka då ​två​ blanketter samt kvittokopia på SVERAK-inbetalningen till:

Marie Westerlund
c/o Svedtorp
Sigurd Rings Gata 13
126 51 Hägersten

Stambokföra kattungar
Hankattsägaren ska lämna två korrekt ifyllda parningsbevis till honkattsägaren. Aktuella blanketter finns på SVERAKs blankettsida. Dessa ska fyllas i med kattungarnas namn, färgnummer och din fullständiga adress. Båda originalen (ta gärna kopior för din egen skull) kan sedan scannas in och skickas med e-post tillsammans med följande dokument:

 Kvittokopia på inbetalningen som du har gjort till SVERAK

 Om hankatten och/eller honkatten används första gången i avel måste navelbråcksfrihetsintyg och ID-intyg bifogas. Navelbråcksintyg gäller alltså både för hane och hona första gången de används i avel.

 Om hankatten används första gången i avel gäller även att testikelstatus-intyg ska skickas med.

 Har katten tagit titlar ska kopior på bedömningssedeln bifogas.

Vi ber er att i största möjliga mån skicka era stambokföringar digitalt per mail.

Skicka din stambokföring till den e-post vars kategori stämmer med din katts ras. Vid osäkerhet kring vilken kategori din ras tillhör, vänligen se indelningen ​här​ 

Kategori ​1​ och​ 2​: ​sk.avelssekreterare12@gmail.com

Kategori ​3​ och ​4​: ​sk.avelssekreterare@gmail.com

Om du inte har möjlighet att skicka digitalt, kan ansökan med vanlig snigelpost innehållande samma material skickas till:

Åsa Remmert Sparre
Nätvägen 23
148 35 Ösmo
sk.avelssekreterare@gmail.com

OBS: Stambokföringar skickade med snigelpost har längre hanteringstid än de skickade per mail. 


Nya avgifter för att registrera kull från 1 januari 2020:

Kattkull – yngre än 3 månader: 350 kr per stamtavla. Är du SVERAK-diplomerad uppfödare när registreringsavgift inbetalas och registreringsanmälan insänds är kostnaden per stamtavla 250 kr.

Kattkull – äldre än 3 månader är 600 kr per stamtavla – oavsett om du är diplomerad eller inte.

Diplomeringstest ska skickas till Jill Back. Se adress samt e-post ovan.

Import/Export av katt:
Kontakta SVERAKs stambokförare direkt på tel: 033-10 15 65 eller fax: 033-10 08 99.
Ytterligare information finns på www.sverak.se