Vi rekommenderar att läsa Sveraks sidor om uppfödning

SK:s Avelssekreterare:
Jill Back
Håstavägen 6 F
762 51 Rimbo
Email

Avel och uppfödning:
Ansökan om stamnamn eller registrera kattungar görs på Sveraks blanketter
Avgifter inbetalas på SVERAK´s BG. 630-2962 eller PG. 630296-2

Stamnamn
Skicka per post två blanketter samt kvittokopia på Sveraksinbetalningen till SK:s avelssekreterare, adress längst ned på sidan :

Registrera kattungar:
Hankattsägaren ska lämna två korrekt ifyllda parningsbevis till honkattsägaren. Dessa ska fyllas i med kattungarnas namn, färgnummer och din fullständiga adress. Båda originalen (ta gärna kopior för din egen skull) ska sedan skickas tillsammans med följande:

Import/Export av katt:
Kontakta SVERAK´s stambokförare direkt på tel: 033-10 15 65 eller fax: 033-10 08 99
Ytterligare information finns på www.sverak.se

Jill Back
S Håstavägen 6 F
762 51 Rimbo
Email