Stockholms Kattklubb

Välkommen till Sveriges äldsta och modernaste kattklubb!

ÅRSMÖTE

Kallelsen till årsmötet laddar du ner här!

Mötet hölls söndagen den 28 april, 2019 kl.14:00 på Björnidegränd 51, Vällingby.

Posterna som valdes i år var:

Ordförande 2 år

Internsekreterare 2 år

Avelssekreterare 2 år

Suppleanter 1 år (2 st)

Internrevisor 1 år

Valberedning 1 år (2 st)


Valberedningen uppmanar medlemmar att skicka in nomineringsförslag.

Kontaktuppgifter till Valberedningen finns under Styrelsen.